Студиска посета во Германија

Во периодот од 28.01.2019 до 01.02.2019 четиринаесет претставници од граѓанските организации, грантисти во програмата за мали грантови "Активирај", беа на студиска посета во Германија.

За време на студиската посета, имаа шанса да ги посетат следните организации и институции:

 

- Aktion Mensch, организација од Бон

https://www.facebook.com/aktion.mensch/

 

- Helping Hands, организација од Келн

https://www.hhc-obdachlosenhilfe.koeln/

 

- Landtag North Rhine-Westphalia, парламент во Диселдорф

https://www.landtag.nrw.de
 

- Junge Stadt, организација од Келн

https://www.facebook.com/pg/jungestadtkoeln

 

- Save me Bonn - a refugee initiative, организација од Бон

https://www.facebook.com/savemebonn

 

- Arbeiter-Samariter-Bund North Rhine-Westphalia, претставништво на АСБ во Келн

https://www.facebook.com/asbnrw

 

- Workshop by Fairtrade Germany, организација од Келн

https://www.facebook.com/fairtrade/

 

Пет дневната студиска посета во Германија беше одлична можност за нашите грантисти да соберат нови информации поврзани со ЕУ стандардте и за тоа како работите се менаџираат од страна на релевантните организации во ЕУ земја. Скоро сите области на делување беа земени во предвид и беа посетени многу интересни организации. Исто така беше важно сите да се стекнат со ново знаење за тоа како се поврзат со властите, да ги користат нивните средства и да добијат соодветна помош. Нашите грантисти беа поттикнати од патувањето и се стекнаа со многу нови идеи, практики и информации кои беа споделени со нив. Исто така, споделија и се стекнаа со ново знаење и идеи кои би им користеле за во иднина.   

Од спроведениот прашалник за петдневното студиско патување нашите грантисти имаа позитивни коментари за патувањето како и за состаноците кои ги имавме. Беа заинтересирани да го споделат нивното знаење и со нивните колеги, како и да споделат дел од идеите со кои се стекнаа.
Кога станува збор за влијанието врз процесот на додесување на одлуко тие имаат знаење како да се организираат, како да постават јасни цели, кои механизми да ги користат, да имаат волја да успеат во нивните цели, да знаат како да лобираат и т.н. Општ заклучок е дека за да можат да успеав во остварување на нивните цели потребно е да се има добра соработка и однос со релевантните субјекти. Запознати со новите пристапи и практики за тоа како граѓанските организации контактираат и се поврзуваат со локалните/националните тела, нашите претставници беа охрабрени да го подобрат нивниот пристап. Повеќетео од нив сметаат дека сега се на добар пат да се поврзат и да добијат помош од локалните/националните тела.

 

Сите беа заинтересирани да ги споделат нивните импресии и тоа што го научиле за време на студиското патување. Не само да ги споделат научените лекции од студиското патување, туку и да ги инкорпорираат нивните идеи и практики во нивното секојдневно работење.

 

 

 

Aktion Mensch, организација од Бон

Социјална лотарија: Повеќе од четири милиони луѓе редовно играат. Учесниците можат да добијат пари - со нивно подршка, истовремено поддржуваат социјални проекти.

Промоција: Со парите од лотаријата, Акциони Mensch промовира проекти за лицата со посебни потреби, деца и млади луѓе - до 1.000 проекти месечно. Од своето основање, Aktion Mensch има донирано околу 4 милијарди евра за проекти.

Просветителство: Aktion Mensch информира со акции и кампањи за вклучување - природната коегзистенција на луѓето со и без попреченост.

Сите три области работат на заедничката цел на Aktion Mensch за да се постигне поголемо вклучување. За да победи НИЕ.

Во текот на нивната презентација ги презентираа своите активности, нивната управувачка структура и како ги собираат средствата за реализација на нивниот проект. Повеќето од учесниците беа многу заинтересирани за лотарија и како другите луѓе реагираа на нивните иницијативи.

"Многу ми се допадна посетата, поради големиот концепт што го практикуваат за обезбедување средства за понатамошна поддршка на ГО во Германија. Овој модел обезбедува голем дел од парите потребни за нивната одржливост, но и за одржливоста на целиот сектор "- Весна Аврамовска, МАТА

Имаат силна поддршка од граѓаните кои се социјално свесни. Исто така, многу позитивно беше тоа што тие ги поддржуваат и им помагаат на луѓето со попреченост да ги реализираат своите соништа и да бидат третирани подеднакво во општеството.

 

 

Helping Hands, организација од Келн

Оваа организација им помага на луѓето во неволја и работат исклучиво на доброволна основа. Таа обезбедува директна помош од рака до рака. На дневна основа обезбедуваат храна, производи за хигиена, како и помош за бездомниците да дојдат до медицинска помош. Некои од нив дури успеваат да го најдат својот пат назад кон општеството со постојана и долгорочна работа на себе. Организира кампањи за собирање на донации во воени зони и разни мисии за олеснување при сместување во бегалци.

"Мала организација, но - вистински херои! Работат директно на теренот со најранливите луѓе кои имаат потреба. "- Ана Караманди, Ганимед

Некои од учесниците беа многу заинтересирани за тоа како ја добија својата идеја да им помогнат на бездомниците, и тие управуваат со група на луѓе кои им помагаат. Друга интересна работа за која разговаравме беше процесот на долгорочна помош за овие луѓе и ресоцијализација. Добивме информации дека им помагаат медицински центри и јавни институции, но зад нив нема многу успешни приказни.

 

Landtag North Rhine-Westphalia, парламент во Диселдорф

Landtag North Rhine-Westphalia е седиште на парламентот, односно на избраните претставници на различни партии. Државното законодавно тело го формира таканареченото "законодавно тело", неговите главни задачи се законодавството, усвојувањето на државниот буџет и контролата на владата.

За време на нашата тура во државниот парламент се запознаенавме со историјата на на Германија и историјата на парламентот. Друга интересна работа беше соработката што ја има државниот парламент со граѓанскиот сектор и јавниот сектор. Секој кој има интерес да учествува во еден од нивните состаноци како слушател, може да има соодветно одобрување и всушност да биде таму и да ги следи нивните дискусии. Често претставниците на граѓанскиот сектор ги претстават своите идеи на некои од партиите и да влијаат врз нивната реализација и да добијат вистинска поддршка. Сè на сè, оваа држава парламентарно е отворена за различни идеи и иницијативи кои можат да бидат добри за општеството

 

 Junge Stadt, организација од Келн

Junge Stadt Junge Stadt е непрофитна асоцијација, која се фокусира на млади луѓе и млади луѓе на возраст од 15 до 25 години. Заедно тие сакаат да направат промена, да се подобрат, да го раздвижат Келн. Зад нив разни проекти и активносит, а се очекува уште многу други да дојдат. Во моментов, нивната проектна група искрена и слободна е фокусирана на изградба на 100 рампи за Келн за поголема достапност и им дава на младите поисполнет и полесен живот.

За време на нашиот состанок со Junge Stadt имавме можност да видиме една од нивните последни иновации лего рампа. Тоа е специајлно направен рампа од популарните лего коцки, која се користи за лица во инвалидска количка. Овие лего рампи се наменети да им помогнат да преминат преку високи тротоари и да ги надминат останатите пречки со кои се соочуваат. Лесно се прават и лесни се за носење. На овој проект едно дете ги претставило неговите идеи со цел да им помогне на своите пријатели и роднини кои имаат вакви проблеми и да им го направи животот полесен.

"Јас сум импресионирана, како може еден социјален работник со млади преку волонтерска работа успева да ги мотивира младите луѓе, да ги вклучи од идеја преку план и активност што треба да се реализира. Многу применлив пример е како со ентузијастички и позитивен пристап вратите на младите се отворени и самите се реализираат. Исто така, покажа како се решаваат проблеми и промени преку креативен процес "- Ленче Чичимова, Планетум

 

Save me Bonn - a refugee initiative, организација од Бон

Спаси ме Бон е посветен на прифаќање бегалци и нивно интегрирање во германското општество.
Нивната работа вклучува многу луѓе вклучени како почесни ментори за индивидуални бегалци или бегалски семејства. Една од нивните активности е да се создадат силни врски меѓу новодојдените и локалните жители, тие спојуваат еден локалец со новодојденец. Целта на спојувањето е новодојдениот да научи нешто ново околу општестово во кое ќе живее, да се адатира и да се интергира со другите лица. Овие така наречени парови комуницираат и се среќаваат на неделна база, понекогаш почесто и покажале како добар метод за адаптација.
"Долгогодишно искуство во нивната работа, влијателно и позитивно". - Елеонора Вељаноска, Пероска, YFN

 

Arbeiter-Samariter-Bund North Rhine-Westphalia, претставништво на АСБ во Келн

АСБ една од најголемите национални организации за помош.
Повеќе од 1,2 милиони луѓе го поддржуваат, од кои околу 170.000 во NRW. Широкиот спектар на услуги вклучува: медицински услуги, служби за итни случаи, одржување на курс за прва помош, цивилна заштита, училишна медицинска служба, FSJ и BFD автомобили за желби и друго.
"Деталната историја, активностите кои тие ги реализираа преку фондацијата беа за поздрав, многу активности и креативни, практични проекти од кои најмногу ми се допадна возилото кое ја исполнува последната желба на пациентот" - Благица Коцева, Тодорова, Визија.

 

 

Workshop by Fairtrade Germany, организација од Келн

Fairtrade има алтернативен пристап кон конвенционалната трговија и се заснова на партнерство меѓу производителите и потрошувачите. Кога фармерите имаат шанса да продаваат по услови на Fairtrade, тоа им обезбедува подобра зделка и подобрени услови за трговија. Ова им овозможува да ги подобрат своите животи и да ја планираат својата иднина. Fairtrade им нуди на потрошувачите моќен начин да ја намалат сиромаштијата преку секојдневно купување.
"Оваа непрофитна организација беше една од поинтересните во кои видовме како се гради партнерство меѓу производителите и потрошувачите кои ги исполнуваат стандардите на фертрајдерите" - Томе Крстевски, Глобал

 

Фото галерија: