Првата национална CSS конференција

Првата национална CSS конференција беше спроведена на 26.04.2018 година во хотел Романтик во Велес.

На конференцијата присуствуваа 44 учесници. 26 од нив беа жени, а 18 беа мажи. Уште една интересна работа беше дека имаше 8 претставници на јавни власти, општини и министерства и се очекува голема поддршка да им се обезбедат на нашите грантисти за време на спроведувањето на нивните проекти.

Секоја организација имаше можност да се претстави, кратко да го презентира својот проект, како и моделите на партнерство / лобирање или застапување за локалната / централната влада што се планира да се преземе за време на целиот проектен циклус.

Во текот на овој настан се формираа 4 координативни групи од грантисти по тема. Групите беа поделени според нивната област на работа наведена во нивните проекти. Работата во групата се покажа како добар начин за дискусија и обезбедува прашања од секторот во кој организациите дејствуваат, како што се:

  • еконномски развој, технологија и иновации;
  • здравство, социјална работа и хуманитарна работа;
  • младински активизам / спорт и рекреација;
  • екологија, животна средина и животни / хоризонтални теми;

За време на конференцијата имаше дискусија за драфт стратегијата која ја подготвува Владата на Република Македонија за соработка и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020, на која граѓанските организации ги дадоа своите коментари и предлози за тоа како нивните проблеми би можеле да се решат или олеснат.

Коментарите, заедно со предлозите за измена и дополнување на нацрт-стратегијата подготвена од Владата на Република Македонија за соработка и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020, беа поднесени од тимот на ПРЕДА Плус до Владата на Републиката на Македонија, одделение за соработка со граѓански организации.

Фото галерија: